آخه این خبرارو برا چی پخش میکنن؟
هدفشون چیه واقعن؟!(البته میدونم)
دقیقن یادم نیست چی میگفت چون دقت نکردم ولی درباره فساد اخلاقی یکی از مدیرا(فکر کنم)تو هالیوود رو میگفت و اینکه چندتا خانم شکایت کردن....

 

اخه واقعن آدم بعضی وقتا دیوونه میشه از دسته اخبار...
این چه خبریه اخه!!!