یکی ازون چیزای که درک نمی کنم اینه که ؛ یکی فوت می کنه همه بنر تسلیت میارن میزنن و زیرش می نویسن از خانواده x یا اینکه از مکه و کربلا میان و بنر تبریک و زیارت قبول می نویسن وزیرش مینویسن از خانواده x ...از نظر من کاره مسخره ای هستش.از بیشتر کارای این مدلی که همش کارای ظاهری هست خوشم نمیاد...از بعضی ازین کارام خوشم میاد...