خعلی عجیب بود که سروش جمشیدی رتبه ۹ کنکور بوده....و‌چطور تو رشته خودش کار نمیکنه!

 

و دیشبم داشتم دوره همیو میدیدم مهمونش فردوسی پور بود....چی میشد فردوسی پور  استادت بود ،خیلی آدم باحالیه....

 

هر وقتم اومد کلاس بگی استاد بازیه دیشبو دیدی و .... فک کنم کل تایم بره...