از سری مشکلات محمد بودن:

چی شد ، چه اتفاقی افتاد که به محمد ها گفتن مَمَّد?! 

 

ازین میترسم که نامزد هم کنم ، نامزدم بهم بگه ممد ! (به همون دلیل که زن و شوهرا اسم همو کوتاه میکنن،حتمن دورو برتون دیدید، مثلا مرتضی هارو مُری میگن.ابراهیم هارو اِبی...) 

 

بخاطر اون نوحه  ممد نبودی نیستش؟!

 

 

یه کمپین حمایت از تلفظ صحیح محمد ها و نه به تلفظ ممد ها باید راه بندازم.

 

ولی حالا من محمد هستم:)