چند ماه پیش ۳ نفری رفتیم پارک...

خیلی رو زمین آشغال بود..

به اون دو نفر گفتم ببینید ماها(آدما) با اینجاچکار کردیم ، خیلی حال بهم زنه...طبیعتو خراب کردیم...بهشون گفتم اینا همش بخاطر گشادی بیش از حد ماست ، این آشغال ریختنا....

یکیشون برگشت گفت:اونا مارو اینجوری بار اوردن.منظورش نظام وسیاست ها حاکم بر جامعه بود..

 

حالا نیمه شعبان دوباره باهم تو ماشین بودیم، و تو خیابون آش نذری میدادن....وقتی آش همون شخص تموم شد، ظرف آشو همینطوری از شیشه پرت کرد بیرون. حرکتش جالب بود...حالا اون یکی دوستم که تو پارک باما نبود،آشو که خورد رفت از ماشین بیرون و انداخت سطل آشغال...

منم خودم قطعا ازین کارا کردم، ولی الان دارم سعی میکنم این کارارو نکنم..

مثلا همین هفته پیش سر کلاس حوصلم سر رفت ، داشتم رو صندلی امضا میزدم..بعدش بخودم اومدم این چکاری هستش مرتیکه ،بعد با دستمال کاغذی تا حدودی پاکش کردم...

حالا نمیخام شخصیت دوستمو زیر سوال ببرم ، شاید این اولین بارش بوده که این کار کرده..ولی ازون جایی که من میشناسمش نه...خیلی ادمه چیزیه ....و جالب مورد قبول همه...اون حرفایی که خودش میزنه عملی نمیکنه... تو عمرم ، چاخان گویی مثلش ندیدم...یه حرفه راست ازش نمیفهمی...منم اول خودم نمیفهمیدم که داره دروغ میگه،بعد چند وقت پی بردم..ولی با این‌حال مورد احترام بقیه!

اینایی که هیچ ادعای ندارن و اون حرکت رو انجام میدن برامن قابل قبول تر از اونایی هستن که ادعاش رو‌میکنن و انجام میدن..خیلی تنفر انگیزن اینا‌...

من الان بعضی از دوستام هستن که مثلا بری آشغالو بندازی اشغالی نابودت میکنن..دستت میندازن و مسخرت میکنن...ولی باز همین نوع آدما خیلی بهترن...