از اول ابتدایی تا پیش‌دانشگاهی همه معلما متفاوت و خاص رفتار میکردن(از نظر خودشون)و موقع پرسش یا هرچیزه دیگه اسمارو از آخر لیست شروع میکردن بجای ابتدای لیست...

و منم که بر اساس حروف الفبا ، فامیلیم آخرای  لیست قرار میگیرفت ...

و اینگونه بود که من همیشه پاتخته بودم....

کلا اول، آخرای لیست تو‌موقعیته بدی قرار دارن بعدشم اولای لیست...

من دیگه حرفی ندارم:|