خیلیا رو دیدم که میگن دوست دارن زودتر بزرگ بشن...

ولی من اصلا دوست ندارم بزرگ بشم...چون هعی داره سخت تر میشه...

خیلیام میگن اصلا دوست نداره دوباره به کودکی برگردن ولی من خیلی دوست دارم..