بالاخره اولین کتاب عمرمو (غیر درسی)، کتاب «قمار باز» رو خریدم.

:)