با اینکه من طرفدار رونالدو هستم.ولی بنظرم خوب شد که توپ طلا رو به مودریچ دادن...این جایزه حتی یجورایی نماینده همه توپ طلا هایی باشه  که به ژاوی ها ،اینیستاها،کروس ها،اوزیل ها،پیرلوها و.. ندادن باشه.. وچه ضایع که مسی رو تو سه تای اول نیوردن....بنظرم مهارت فردی مهمه تا دستاوردهای تیمی تو این جایزه...

3 تای اول من :رونالدو،مسی و ادن آزار

از امپاپه هم بدم میاد ...