بدترین نوع استادا اونایی هستن که تمرین میدن  براشون جواباشو بیاریم.