فیلم های مورد علاقه من:

ارباب حلقه ها

باشگاه مشت زنی

 

«یکی‌از دیوونه ترین ،شاهکارترین،حرفه ای ترین،باریتم ترین،خرترین فیلمایی که‌دیدم ،این فیلمه..آقا شاهکار شاهکار ...شاهکار»

 

 

 

 

 

شوالیه تاریکی

تصویر مرتبط تصویر مرتبط

 

______________________

بعدا تکمیل میشه ..