فیلم های مورد علاقه من:

1-ارباب حلقه ها

2-داستان اسباب بازی ها

3-باشگاه مشت زنی   «یکی‌از دیوونه ترین ،شاهکارترین،حرفه ای ترین،باریتم ترین،خرترین فیلمایی که‌دیدم ،این فیلمه..آقا شاهکار شاهکار ...شاهکار»

4-شوالیه تاریکی

5-زندگی زیباست

 تصویر مرتبط

 

بقیه فیلم ها:

1-مالنا

2-فارست گامپ

3-رستگاری در شاوشنگ

4-انیمیشن بالا

5-انیمیشن شرک

6-

______________________

بعدا تکمیل میشه ..