چند روزه شروع کردم یاد گیری برنامه نویسی از کتاب آموزشی پیام نور ...حیف که درسای این ترمم زیادن ممکنه خیلی نتونم‌ وقت بزارم روش....باید زبان انگلیسی هم یاد بگیرم...