یکی از سرگرمیام اینه که همیشه میرم دیجی کالا ،جنساشو می بینم...خیلی حال میده، حالمو خوب میکنه. بیشترم سراغ قطعات کامپیوتری و ازینجور چیزا میرم...چند وقتیم هست سراغ اسپره هاشم میرم... و تاحالا ازدیجی کالا خرید نکردم.....