لپ تاپ کابوس و رویای این روزای من شده.......

 

رویا بخاطر اینکه میخوام بالاخره یه لب تاب بخرم...

کابوس هم ازین جهت که نمیدونم باچه مشخصاتی بگیرم.....

 

لامصب هیچ لپ تاپی پیدا نکردم که اون مشخصاتی رو داشته باشه که من میخوام....البته هستنا ولی خیلی گرونن و بالای ۴ تومانن...من انقدر پول ندارم...