توی یه حرکت انقلابی رفتم قوطی نوشابه ای که تو یخچال بودو تو ظرف شویی خالی کردم....