چرا بااینکه آدم نتیجه یه سری کارارو میدونه باز دوباره اونارو انجام میده؟!