انتخاب واحد چه چیز بیخودیه....

انگار جنگه..

ترم اول خودشون 16 واحد دادن ، الانم 18 تا برداشتم..کم نیست؟خوبه؟

اصن برا بعضی درسا واقعن انتخاب واحد نبود...4تا درسامون فقط هرکدوم یه ارائه داشتن...مسخرست