دیشب سریال "13 دلیل اینکه چرا"تموم کردم..

عالی بود واقعا،بخصوص فصل اولش..فصل اول رگباری دیدم چون نمیشد اصلا پشت سرهم ندید وخعلی حال میداد..

اون لحظه هایی که کلی و هانا باهم بودن تو گذشته از بهترین سکانسهای عاشقانه(!)بود.ولی در کل سریال غم انگیزیه بخصوص اونجاهای که کلی به خودش میاد میبینه دیگه هانا پیشش نیست.

بازی های خوب،آهنگای خوب که تو فیلم پخش میشد و ... از دلایل دیگه خوبی این سریاله...