فیلم هایی که دو ماه اخیر دیدم:

۱_ارباب حلقه ها (برای بار ده هزارم)

۲_آتش بس ۲

۳_آنیهال

۴_فیلم زندگی موتزارت (اسم فیلم یادم نیست، فک کنم آمادئوس بود)

۵_حرام زاده های لعنتی

۶_مظنونین همیشگی

۷_دوقسمت از سریال خانم میزل

۸_عصبانی نیستم

۹_nice guys

10_خون به پا خواهد شد

۱۱_آواز در زیر باران

۱۲_انیمیشن شگفت انگیزان ۲

۱۳_ضد مرگ

۱۴_locke