آقا پارسال داداشم یه ماشین حساب مهندسی بهم هدیه داد گفت نیازت میشه.پارسال موقع امتحانای ترم دوم دوستم ازم گرفتش و دیگه تا الان هنوز دسته خودم نبوده.

هروقتم خودم امتحان داشتم از کسه دیگه گرفتم یا اصلا ماشین حساب نبردم سره امتحان...

 

حالا هفته پیش دوستم منو دیده و میگه ماشین حسابتو پیدا کردم (چون تو  تابستونم دستش بوده و یادش نمیومد چکارش کرده)، یه امتحان دیگه باهاش بدم‌بهت میدم.

بعد‌ یکی دیگه از دوستام امروز منو دیده میگه ماشین حسابتو میدی، منم گفتم برو از فلانی بگیر اگه داد.

دوباره امشب یکی دیگه از دوستام زنگ زده میگه ماشین حساب مهندسی داری،گفتم آره ولی دسته فلانی هستش ، بهش زنگ بزن بگیر ازش...

حالا قراره امتحان چهارشنبم که ماشین حساب نیاز بگیرمش:|